Petr R. už je v Přístavu

14.02.2024

Asi před pěti lety jsem odpověděl na dopis z věznice v Karviné. Psal ho Petr R. Byl záchranář, manžel a otec dvou dcer. Petr dostal dost let. Ztratil kontakt s rodinou. Ztratil vlastně všechno. K tomu do jeho života vstoupila roztroušená skleróza. A brzy i invalidní vozík, bez kterého se už nemůže pohybovat. Ale ve věznici našel znovu Boha. To mu začalo dávat smysl a sílu. Občas se mi podařilo odpovědět mu na dopis. S pomocí Aničky, která se u nás stará o kostel jsme Petrovi posílali balíky. Přijel jsem i na osobní návštěvu.  Dnes už je Petr venku. Po 22 letech se ocitl ve světě, který na něj příliš nečekal. Najít místo pro kriminálníka s dost temnou minulostí a na vozíčku byl nadlidský úkol.  Krizově ho na týden přijalo zařízení Armády spásy v Ostravě. Pak se smilovali se v azyláku na kraji Olomouce, kde byl odkázán na své spolubydlící. Což nebylo často příliš snadné. Nové léky ho spíš rozhasily. Byl někde, kde vlastně vůbec neměl být. Ale míst, kde by mohl se svou diagnózou být, je jako šafránu s nekonečnými pořadníky. Zvlášť když si z vězení přinesete akorát dluhy. Ale ve světě víry se přece jen našlo dost těch, kteří začali pomáhat. Od nejvyšších pater až k těm nejnižším. Naděje přišla od Armády spásy, která našla místo v jednom ze svých dvou Přístavů, kde se mohou lidí s podobným omezením uchýlit. Ale cesta nebyla ještě snadná. Sehnat potřebné lékařské zprávy byl další nadlidský úkol, natož pro člověka na vozíčku. K tomu se začal Petrův zdravotní stav zhoršovat, až došlo k hospitalizaci v Prostějově. To vlastně Petra zachránilo z více hledisek. Objevila se Magda, kterou jsem poznal v rámci Neokatechumenátní cesty. Stala se spojkou mezi námi a Petrem. Ohrožující záněty se lékařům podařilo zastavit bez operace a Petr díky trpělivosti ze strany pracovníků Armády spásy, kteeří pro něj trpělivě drželi místo, byl konečně převezen do přístavu v Šumperku. Opravdu BOHU díky a všem, kteří jakkoli pomohli. Na závěr ještě velké poděkování patří všem štědrým dárcům, kteří na pomoc Petrovi přispěli finančně. Sešlo se přes 70 tis. Kč. Z části byly peníze už využity na pořízení základních věcí a stravování v azylovém domě a jiné výdaje. Nyní bude určitá částka poukázána (cca 28 tis.) na Přístav v Šumperku, který se stal pro Petra novým domovem, než se získají všechny možné zdroje podpory. Další peníze budou po domluvě se sociální pracovnicí využity v prospěch Petrova pobytu. V případě, že se zajistí jiné dostatečné zdroje, zůstanou peníze pro Petra u nás a po čase využity v prospěch lidí v podobné situaci. Podrobné využití finančních prostředků je u nás k nahlédnutí. Moc děkujeme. A ještě jednou díky Armádě spásy za její službu.

Zprávu napsal P. Martin Sedloň OMI.