K SRDCI - na jedné lodi

Kdo jsme

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek "K SRDCI, z.s.", jehož cílem je podpora a doprovázení lidí v ž těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu. Nechceme suplovat sociální ani odborné psychologické služby, ale chceme pomocí osobního přístupu posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých důvodů ztrácejí nebo ztratili. 

- Vycházíme z křesťanského pohledu na lidskou existenci a z jedinečnosti každého člověka 

- Jsme přesvědčeni že každý lidský život je Božím tajemstvím.

- Jsme společenství přátel, kteří chtějí dávat zakusit zájem Boha o každého člověka.  

- Působíme se zřetelným vědomím sounáležitosti s Katolickou církví v duchu její       duchovní a pastorační tradice.

- Dáváme důraz na ekumenickou otevřenost a spolupracujeme se všemi lidmi dobré vůle.

Pro koho tu jsme

Osoby na okraji lidské společnosti, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Nejsme registrovaná sociální služba a nechceme ji být. Chceme zde být právě pro ty, kteří sítí sociálních služeb z různých důvodů propadají nebo nejsou z nějakých důvodů schopni ji využít. Věříme, že i tak je pro ně základní pomoc potřebná a měla by být dostupná.


Účel spolku K SRDCI z.s.

 1. Pomáhat osobám na okraji společnosti v objevování jejich lidské důstojnosti a v prohlubování odpovědí na otázky existenciálního rázu ve světle křesťanského pohledu na lidskou existenci.
 2. Prevence kriminality, drogových a jiných závislostí u těchto osob.
 3. Zvyšovat kvalitu života osob sociálně vyloučených nebo tímto vyloučením ohrožených.
 4. Vytvářet společenství v křesťanském duchu, pomáhat osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým překonávat jejich pocit osamělosti, nalézat svoji autonomii a získávat nový životní elán.

Naše hodnoty 

Vycházíme z křesťanských hodnot, klíčovou hodnotou je lidská důstojnost, autonomie, vztahy-přátelství, společenství, sounáležitost, seberealizace. Každý kdo mezi nás přichází je jedinečný a důležitý.   

I ten, kdo je poražen, má pořád všechno, má-li Boha. 

Seznamte se s našim týmem

Organizační struktura

Členská schůze

Nejvyšší orgán

Mgr. Lucie Vavrušková

          Předsedkyně spolku          -statutární zástupce

Ing. Alenka Drlíková

Místopředsedkyně

P. ThLic. Martin Sedloň, OMI

Pověřený kaplan pro duchovní službu

Účetní a pokladníkIng. Mgr. Lenka Kuřátková

LékařMUDr. Pavel Plecháč


Právní poradenstvíJUDr. Jan Klail


Konzultant pro filosoficko-teologickou reflexiprof. Jaroslav Vokoun

Koordinátor úklidůRoman Nikodém 

             František Kynčl 

            (Tábor, České  Budějovice)


Peer pracovníciStanda Čonka
Henrieta Ivanová


Odborný konzultant v NNOKarel Ženíšek                              Mgr. Bc. Ivanka Anna Ludínová                                                              


Technická podporaIng. Petr Weissar PhD. (osvětlení)
Marek Matějíček (pračka a sušička)

Webové stránkyJirka Novák


Práce všeho druhuJosef Rákos
Václav Kalina
Jana Houba


HudbaJana Turzíkova (frontmenka kapely Efod)


Dvorní výborná fotografkaSoňa Pikrtová

Podpora potravinové pomoci a Adopce od SrdceLinda Weissarová

             Miluška Nováková

Olda Piller
Libuška Janečková 

Švarcová Anna Ludmila Krupičková

Maruška Hradecká (Jihlava)

Vilda Dvořák (Jihlava)

Jirka Novák s rodinou

(České Budějovice - misie Neokatechumenátní cesty)

František Vavruška (České Budějovice)


Modlitební zázemíSestra Anna Celá (školské sestry de Notre Dame)
Marie Ventová (první zasvěcená vdova Plzeňská diecéze a ČR, velká ctitelka Terezie z Avily)
Bc. Láďa Lego, (jáhen s láskou k lidem bez domova)


Aktivní přidružení členovéRadek Žižka
Denisa Michálková
František KynčlJirka Novák

           Jana Nováková
           Jaruška Macáková
           Jarka Korandová
           Maruška Hradecká
           Vilda Dvořák
           Martin Dvořáček

Velmi významně spolupracujeme a jsme podporováni finančními prostředky od:

 • Biskupství plzeňské
 • Město Plzeň 
 • Městský obvod 3 Plzeň
 • Městský obvod 2 Plzeň 
 • Městský obvod 1 Plzeň 
 • Charita Tábor 
 • Středoevropská provincie O.M.I.

Naši podporovatelé z řad institucí:

 • Charita ČR 
 • SKP Plzeň 
 • Správa veřejného statku Plzeň 
 • Čistá Plzeň 
 • Městská policie Plzeň 
 • Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Plzeň 
 • Střední soukromá hotelová škola Plzeň 
 • Teologická fakulta JČU 
 •  Misijní kněžský seminář 
 • Redemptoris Mater České Budějovice 
 • Středisko křesťanské pomoci Plzeň 
 • MUDR. Iva Marko Mgr. Jaroslava Macáková - lékárna Kralovice M. T. R. Kralovice Atelier Stoklasa

Přidejte se k našim příznivcům a podporovatelům, zakusíte radost v srdci, poznáte nová přátelství, najdete světlo do temnot, které nejednou přicházejí!

KONTAKT:

lucka.vavruskova@seznam.cz mob. 734 241 053

martinomi@centrum.cz mob. 731 621 241