Tisková zpráva

14.02.2024

Tisková zpráva: vyjádření spolku K SRDCI z.s. k úklidu na soukromém pozemku v Plzni na Bolevci dne 10. 2. 2024


Spolek K Srdci v sobotu 10.2.2024 dopoledne uklízel spolu s lidmi bez domova na soukromém pozemku v Bolevci. Tento úklid byl jedním z mnoha, do kterého se lidé bez domova zapojují od března 2023. Úklid byl plánovaný 14 dní dopředu s majiteli pozemku, kteří spolek požádali o pomoc v daném místě. Domluvili jsme se na odstranění velkého nepořádku, který se předem odhadl na 2 kontejnery. Domluva proběhla také mezi majiteli pozemku a lidmi bez domova, kteří na daném místě žijí s tím, že se do úklidu mohou zapojit. Výsledkem domluvy bylo také to, že pokud bude pozemek uklizený, mohou tam dále lidé bez domova pobývat s podmínkou udržování pořádku. Bohužel při úklidu došlo k nedorozumění, kdy byl jednomu člověku bez domova zbořen a odstraněn příbytek i s jeho věcmi, ačkoliv s tím nesouhlasil. Přes původní domluvu, že na tomto pozemku vše vyklidíme došlo k této nečekané změně situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Zboření a odstranění příbytku daného člověka považujeme za závažné pochybení z naší strany, které je v rozporu s cílem naší organizace. Ta se snaží posilovat důstojnost lidí na okraji společnosti. Člověku bez domova, kterého osobně známe, a kterého se tato situace velmi dotkla, jsme se omluvili a domluvili jsme s ním zjednání nápravy a odškodnění.Z této situace chceme vyvodit důsledky pro další postup: Pokud budeme nadále uklízet jakékoliv veřejné a nebo soukromé pozemky, nebudeme zasahovat do osobního vlastnictví těchto lidí a vždy budeme mít na mysli osobní integritu každého člověka. Naším úkolem není řešit majetkoprávní vztahy, ani vyhánět lidi bez domova z míst, která obývají. Nejsme a ani nechce být represivní složkou společnosti. Snažíme se hájit lidskou důstojnost každého člověka, zvláště těch, kteří jsou na okraji společnosti a proto nemají důstojné místo k životu.Spolek K Srdci se nadále bude věnovat tomu proč vznikl: posilovat lidskou důstojnost a pomáhat v těžkých situacích života cestou osobního zájmu a přátelství. K tomu nám slouží naše pravidelné aktivity, jako je provoz Naslouchárny Betlehem, pravidelné bohoslužby U Ježíška, duchovně poznávací autobusové zájezdy, oslava Dne chudých v KD JAS, pravidelné úklidové brigády na území města Plzně, adopce od srdce, potravinová pomoc ze srdce. Více o nás na www.ksrdci.cz

Za spolek k SRDCI z. s. statutární zástupce Mgr. Lucie Vavrušková