VÝROČNÍ ZPRÁVA

 ROK 2020

Slovo předsedkyně

Vážení přátelé,

Plzeňskou Naslouchárnu navštívili také studenti z kněžského misijního semináře Redemptoris Mater z Českých Budějovic, kteří se účastnili akce úklid za stravenku a také s námi prožili společné odpoledne v Naslouchárně.

Mgr. Lucie Vavrušková, předsedkyně spolku K Srdci

Kdo jsme, naše poslání, cílová skupina

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek "K SRDCI, z.s.", jehož cílem je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu. Nechceme suplovat sociální ani odborné psychologické služby, ale chceme pomocí osobního přístupu na základě křesťanského pohledu na lidskou existenci posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých důvodů ztrácejí nebo ztratili.