K SRDCI 

Podporujeme lidskou důstojnost a pomáháme
v těžkých obdobích života cestou osobního zájmu a přátelství.

Setkání se mší sv. U Ježíška v Plzni 

v pondělí 29. 4. 2024 ve 12 hod. 

SRDEČNĚ ZVEME !!!

Na 8. 5. připravujeme celodenní autobusovou pouť do Nepomuku!
Tisková zpráva: vyjádření  spolku K SRDCI z.s. k úklidu na soukromém pozemku v Plzni na Bolevci dne 10. 2. 2024


Spolek K Srdci v sobotu 10.2.2024 dopoledne uklízel spolu s lidmi bez domova na soukromém pozemku v Bolevci. Tento úklid byl jedním z mnoha, do kterého se lidé bez domova zapojují od března 2023. Úklid byl plánovaný 14 dní dopředu s majiteli pozemku, kteří spolek požádali o pomoc v daném místě. Domluvili jsme se na odstranění velkého nepořádku, který se předem odhadl na 2 kontejnery. Domluva proběhla také mezi majiteli pozemku a lidmi bez domova, kteří na daném místě žijí s tím, že se do úklidu mohou zapojit. Výsledkem domluvy bylo také to, že pokud bude pozemek uklizený, mohou tam dále lidé bez domova pobývat s podmínkou udržování pořádku. Bohužel při úklidu došlo k nedorozumění, kdy byl jednomu člověku bez domova zbořen a odstraněn příbytek i s jeho věcmi, ačkoliv s tím nesouhlasil. Přes původní domluvu, že na tomto pozemku vše vyklidíme došlo k této nečekané změně situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Zboření a odstranění příbytku daného člověka považujeme za závažné pochybení z naší strany, které je v rozporu s cílem naší organizace. Ta se snaží posilovat důstojnost lidí na okraji společnosti. Člověku bez domova, kterého osobně známe, a kterého se tato situace velmi dotkla, jsme se omluvili a domluvili jsme s ním zjednání nápravy a odškodnění.Z této situace chceme vyvodit důsledky pro další postup: Pokud budeme nadále uklízet jakékoliv veřejné a nebo soukromé pozemky, nebudeme zasahovat do osobního vlastnictví těchto lidí a vždy budeme mít na mysli osobní integritu každého člověka. Naším úkolem není řešit majetkoprávní vztahy, ani vyhánět lidi bez domova z míst, která obývají. Nejsme a ani nechce být represivní složkou společnosti. Snažíme se hájit lidskou důstojnost každého člověka, zvláště těch, kteří jsou na okraji společnosti a proto nemají důstojné místo k životu.Spolek K Srdci se nadále bude věnovat tomu proč vznikl: posilovat lidskou důstojnost a pomáhat v těžkých situacích života cestou osobního zájmu a přátelství. K tomu nám slouží naše pravidelné aktivity, jako je provoz Naslouchárny Betlehem, pravidelné bohoslužby U Ježíška, duchovně poznávací autobusové zájezdy, oslava Dne chudých v KD JAS, pravidelné úklidové brigády na území města Plzně, adopce od srdce, potravinová pomoc ze srdce. Více o nás na www.ksrdci.cz

Za spolek k SRDCI z. s.  statutární zástupce Mgr. Lucie Vavrušková

Naše vize

Kdo jsme a co děláme

Jsme dobrovolné sdružení

Podporujeme a doprovázíme v těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu. Nejsme sociální služba a nesuplujeme sociální ani odborné psychologické služby. 

Nemáme klienty, ale přátele.

Nabízíme společenství a přijetí pro nelehká období života. Pomocí osobního přístupu posilujeme  lidskou důstojnost u těch, kteří ji z různých důvodů ztratili.

Podívejte se na naše projekty

Jak pomáháme

Naslouchárna Betlehem

Proměnili jsme objekt bývalých uzavřených veřejných toalet nedaleko kulturního domu Peklo v místo, kde se naslouchá lidským osudům, potřebám i bolestem. Toto místo je také opatřeno hygienickým zázemím, kde je možné osprchování a vyprání osobního prádla. Jednou týdně je možné se setkat v Naslouchárně s naším lékařem Pavlem ke zdravotní konzultaci a pohotovostnímu ošetření. Naslouchárna se ale rozvinula už v určité "know how" a tak se tímto způsobem setkáváme už i v Táboře pod křídly Charity Tábor a Českých Budějovicích (zatím pod stromy u Kauflandu).

Pravidelné úklidové brigády

Radujeme se z úklidových brigád, které dnes mají nejčastěji podobu likvidace černých skládek. Vycházíme tak vstříc požadavkům jednotlivých městských částí Plzně. Tato naše aktivita je jednou z nejsilnějších odpovědí našich přátel bez domova vůči obyvatelům města a také oni sami se z toho velmi radují. Tuto iniciativu k nám přinesl František Kynčl, který rozvinul tento nápad v Táboře a také v Českých Budějovicích. Za spolupráce s Charitou se toto dílo stále více daří.

Společné bohoslužby

Součástí naší společné cesty je důraz na spirituální rozměr lidské osoby. Bohoslužby a setkávání se nad duchovními tématy má důležité místo v našich aktivitách. "Každý lidský život je Božím tajemstvím", tak by se dalo stručně vyjádřit to, pod jakým úhlem se díváme na život každého člověka. 


Projekt adopce
Od srdce

Pomoc konkrétnímu člověku, rodině, matce samoživitelce nebo seniorovi, kteří prožívají životní krizi nebo těžké období. Můžete pomoci anonymně a přesto vědět o průběhu vaší pomoci a mít vliv na použití vašeho daru. Nejvíce je tento projekt rozvinut v Jihlavě. Vilda s Maruškou se neuvěřitelně starají o několik přátel, kteří opravdu všechno ztratili.

Potravinová pomoc Ze srdce

Jdete nakupovat? Kupte také něco navíc. Budeme vděčni za základní potraviny. Rádi si váš "dárkový balíček" pro potřebné od vás vyzvedneme.

Společné poutě

Každý rok pořádáme nejméně dvakrát celodenní poutní výjezdy autobusem. Vedle návštěvy nějakého poutního místa a bohoslužby  je v programu vždy nějaká přednáška, tvůrčí dílny nebo setkání se zajímavými lidmi.


Plánované akce


K SRDCI


200+

KLIENTŮ


30+

DOBROVOLNÍKŮ


12

AKCÍ ZA ROK


Sledujte nás


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

 

Děkujeme všem, co nám poskytují podporu. 

Díky pronajatým prostorám od UMO 3 můžeme být společně
v bezpečném prostoru, kde se člověk může nadechnout a pocítit, že jeho život i přes všechny možné těžkosti má smysl. Na tomto místě dochází
 k prolínání světů bohatých a chudých, zdravých a nemocných, věřících
 i nevěřících. Každý si neseme nějaký kříž a utrpení a společně hledáme řešení a pomoc.

Chcete vědět jako první o našich aktivitách?