VÝROČNÍ ZPRÁVA

 ROK 2018

Slovo předsedkyně

Vážení přátelé,

začátek roku 2021 byl poznamenaný covidovou epidemií, která nám zabránila scházet se v Naslouchárně ve společných pondělních setkáváních.

Po ústupu covidové epidemie se podařilo znovu uspořádat po několika měsíční pauze v červnu setkání U Ježíška v obvyklém rozsahu. Na poutní výjezd jsme mohli konečně vyrazit v srpnu do Nepomuku. Byl s námi i plzeňský biskup Tomáš Holub. Akce se povedla nejen tím, že o akci byl velký zájem a kapacita autobusu byla plně využita, ale vše proběhlo v krásném přátelském duchu. Srpen 2021 byl také začátkem nové iniciativy. Začali pravidelné mše pro lidi v bezdomoví v Českých Budějovicích v městském parku u Kauflandu. Iniciátorem těchto setkávání je náš člen František Kynčl. Jeho upřímná úcta ke každému, která je živena jeho hlubokým životem z víry a doprovázena organizováním úklidů města za stravenku, působí nejen to, že se schází stále více lidí, ale lidé v bezdomoví v sobě objevují a posilují nevídané dobro a radost ze života a také zakouší vědomí své důstojnosti, což je jeden z hlavních cílů naší činnosti. Všechny aktivity mimo Plzeň jsou hrazeny výlučně ze sponzorských darů. Ke konci září se nám ještě podařilo uskutečnit druhý poutní výjezd na Zelenou Horu u Nepomuku, který se opět velmi povedl. Rok v Plzni jsme zakončili 20. 12., kdy jsme se setkali s našimi přáteli v bezdomoví před centrem Naslouchárna s rozdáváním vánočních balíčků a popřáním.

Mgr. Lucie Vavrušková, předsedkyně spolku K Srdci

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek "K SRDCI, z.s.", cílem spolku je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního rázu. Nechceme suplovat sociální ani odborné psychologické služby, ale chceme pomocí osobního přístupu na základě křesťanského pohledu na lidskou existenci posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých důvodů ztrácejí nebo ztratil